LEVERING VAN BESTELLINGEN VIA DE WEBSHOP
 

  1. De door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering gebeurt bij ons ter plaatse aan het tarief van 0,00 €. Levering kan met inachtname van de specificiteit van de aangekochte goederen ook gebeuren via de post.nl. Wij trachten te leveren in de ganse Benelux, doch met inachtname van de plaatselijke bijzonderheden inzake vervoer. Bij een andere levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering kan de leveringskost variëren. Hoe dan ook wordt de kost van levering voorafgaande aan bestelling weergegeven. Onze leveringstarieven gelden enkel voor normale omstandigheden bij levering op gelijkvloers.
  2. Pakketten kunnen worden geleverd door een pakketdienst of een externe transportfirma naargelang afmetingen en gewicht. Indien er een ladderlift dient aanwezig te zijn, dient dit bij de bestelling te worden opgegeven. Bij gebreke aan correcte opgave bij de bestelling vallen desgevallende meerkosten ten laste van de klant.
  3. Accesoires worden vanaf een aankoopbedrag van minstens 75,00 € gratis verstuurd. Voor omvangrijkere artikelen bedraagt de leverkost bij de klant ter plaatse in normale omstandigheden bij levering op het gelijkvloers 75,00 €.
  4. Indien zou blijken dat geen levering mogelijk is in normale omstandigheden behouden wij ons het recht voor  extra leveringskosten in rekening te brengen of, ingeval de levering onmogelijk is zonder veel overlast, af te zien van de overeenkomst waarbij de reeds gemaakte kosten ten laste van de klant zijn.
  5. De overdracht van eigendom en risico gebeurt op het ogenblik van levering. Wij vragen om geleverde goederen correct te bewaren en te beschermen. Bij gebreke hieraan kunnen wij weigeren om goederen terug te nemen of te ruilen indien de klant zich zou willen beroepen op zijn herroepingsrecht of andere wettelijke rechten.
  6. Wij trachten U zo goed mogelijk te informeren omtrent onze levertermijnen. Onze levertermijnen zijn echter indicatief en betreffen werkweken die geen rekening houden met verlofperiodes.

Bij DE KRAKER vindt u

20.000m2 meubelen en decoratie

Elke zondag open

Gratis Parking